Brno 61200, Kociánka 8/10, TEL/FAX: +420 545 212 508, GSM: +420 603 415 712 / +420 773 784 867, MAIL: ferebauer@ferebauer.eu

Nabízíme

nabizime -stavebni rozpocty

  • spolupráce se všemi účastníky investiční výstavby
  • více než čtvrtstoletí zkušeností při sestavování rozpočtů a oceňování stavebních prací
  • rychlé a kvalitní zpracování vč. poradenství
  • vytvoření souhrnných rozpočtů staveb ve spolupráci s profesními specialisty ( ZTI, VZT, vytápění, elektro, ...)
  • vyhodnocování nabídkových rozpočtů stavebních firem v rámci nabídkových tendrů
  • rozpočty jsou zpracovány v programech a na základě orientačních cen firem RTS Brno nebo URS Praha
  • výchozí formát BuildPower, Excel nebo .pdf, viz UKÁZKA
  • loajalita k Vám je naprostou samozřejmostí

fereaber-stavebni rozpocty logo

Brno 61200, Kociánka 8/10, TEL/FAX: +420 545 212 508, GSM: +420 603 415 712 / +420 773 784 867, MAIL: ferebauer@ferebauer.eu