Brno 61200, Kociánka 8/10, TEL/FAX: +420 545 212 508, GSM: +420 603 415 712 / +420 773 784 867, MAIL: ferebauer@ferebauer.eu

Rozpočty

Rozpočty se zpracovávají na základě projektové dokumentace daného stupně, samozřejmostí je vydání např. pouze výkazů výměr.

Propočet nákladů stavby

v rámci předprojektové přípravy, studie a dokumentace pro územní řízení. Výpočet ceny vychází nejčastěji z obestavěného prostoru. Cena stanovena na základě THU, obdobných, již realizovaných akcí a know-how zpracovatele.

Agregovaný rozpočet

v rámci dokumentace pro územní řízení a zadání stavby. Výpočet vychází z agregovaných položek pro stanovení cen stav. prací.

Položkový (podrobný) rozpočet

v rámci dokumentace pro zadání stavby a dokumentace realizační. Výpočet vychází z podrobně zpracovaného výkazu výměr pro každou stavební práci a dodávku samostatně.

Souhrnný rozpočet

souhrnný rozpočet poskytuje přehledné uspořádání celkových nákladů stavby jako celku.

Nabídkový rozpočet (cenová kalkulace)

se zpracovává pro potenciální dodavatele staveb ucházejících se ve výběrovém řízení o zakázku.

Kontrolní rozpočet

v případě požadavku kontroly již vypracovaných nabídkových či projektantských rozpočtů s ohledem na správnost nasazení položek, jednotkových cen a množství prací a dodávek.

Revizní rozpočet

je revizí již existujícího rozpočtu s ohledem na změny projektové dokumentace v průběhu realizace stavby či před jejím zahájením. Cenové kalkulace, poradenská činnost a konzultace po dohodě s objednatelem.

 

Ukázka námi vypracovaného propočtu/rozpočtu: ZDE

fereaber-stavebni rozpocty logo

Brno 61200, Kociánka 8/10, TEL/FAX: +420 545 212 508, GSM: +420 603 415 712 / +420 773 784 867, MAIL: ferebauer@ferebauer.eu